Tuesday, June 9, 2009

Xi Jian Chen Cake Shop

Xi Jian Chen Cake Shop

Phone: 886-2-2629-1180
Address: No.42, Gongming St., Dan Shui Township, Taipei County 25173, Taiwan